Body building i fitness učilište “prof Siser”

Body building i fitness učilište “prof Siser”

Body building i fitness učilišteprof Siser

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Na osnovu

članka 33. Statuta donosi

ODLUKU O UPISU

u program osposobljavanja

ZA POSLOVE INSTRUKTORA/ICE BODYBUILDINGA

Body building i fitness učilište prof Siser“ organizirat će provedbu Programa osposobljavanja za poslove instruktora/ice bodybuildinga u periodu od ožujka do lipnja 2018.g.

PREDVIĐENA DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA

Program će biti realiziran u tri dijela:

 • I. dio programa (opće programske osnove – 68 sati)

 • II. dio programa (specijalnost – 50 sati)

 • III. dio programa (specijalnost – 90 sati)

 • Praktična nastava (100 sati)

Predviđeni početak I.dijela programa je 10.03.2018. u Zagrebu.

Predavanja su vikendom (subota i nedjelja),cjelodnevno. Eventualno i petkom u večernjim satima,po dogovoru.

OBLIK NASTAVE I TRAJANJE PROGRAMA

Redovita nastava / 308 sati.

NASTAVNE CJELINE PROGRAMA

1.

Osnove sistematske kineziologije

2.

Osnove kineziološke metodike

3.

Osnove funkcionalne anatomije i fiziologije

4.

Osnove psihologije sporta

5.

Osnove medicine sporta

6.

Osnove kineziološke statistike

7.

Osnove teorije treninga

8.

Zaštita na radu

9.

Kineziološka analiza bodybuildinga

10

Metodika podučavanja bodybuildinga

11

Osnove programiranja trenažnog procesa u bodybuildingu

12

Praktična nastava

 

 

 

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U Program osposobljavanja za poslove instruktora/ice bodybuildinga može se upisati osoba koja ima:

 1. minimalno završenu srednju školu,

 2. navršenih 18 godina života,

 3. specifične vještine i znanja iz bodybuildinga i fitnessa koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. prijavnica – upisnica za program obrazovanja

 2. domovnica ili osobna iskaznica, odnosno drugi odgovarajući dokument za strane državljane (preslika),

 3. rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih) (preslika),

 4. dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, višem ili visokom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili diplome),

 5. potvrda kluba o aktivnom rekreativnom ili natjecateljskom bavljenju fitnessom i bodybuildingom,

 6. potvrda o uplati prve rate ili cjelokupne školarine.

Popunjenu prijavnicu poslati e-mailom na adresu bbfuciliste@gmail.com

Rok za prijavu: 01.03.2018

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati su dužni prije početka programa položiti određene testove kojima se provjerava njihova razina motoričkih vještina i tehničkih znanja i pripremljenosti za praćenje programa.

Prijemni ispit održat će se 02.ožujka 2018. (petak) u 17.00 na adresi Ilica 412 a, Zagreb, 1.kat.

Prijemni ispit sadržava provjeru elementarnog poznavanja sporta: osnovnu terminologiju, osnovne vježbe i poznavanje opreme – praktična znanja.

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji imaju ili su imali status nacionalnog natjecatelja.

ODOBRENJE ZA RAD

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o odobrenju izvođenja Programa osposobljavanja za poslove instruktora/ice bodybuildinga, KLASA: UP/I-602-07/17-03/00039, URBROJ: 533-25-17-0007 od 03. travnja 2017.

 

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU

Nakon završetka programa i uspješno položenog završnog ispita polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za poslove instruktora/ice bodybuildinga koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Polaznik dobiva i Diplomu učilišta.

ORGANIZACIJA NASTAVE I OPREMA

Program će realizirati verificirani predavači. Raspored predavanja i vježbi polaznici će dobiti prije početka realizacije programa. Polaznici trebaju ponijeti osobnu sportsku opremu.

CIJENA PROGRAMA

Cijena programa obrazovanja je 7.900,00 kn ukoliko je plaćanje jednokratno.

Postoji mogućnost plaćanja u pet rata i tada je cijena programa 8.900,00 kn

Uplata se može izvršiti i u cijelosti prije upisa u program, prije početka I. dijela programa. Ukoliko se odlučite za drugu opciju, prije upisa uplaćujete 1.ratu u iznosu od 1.780,00 kn

Uplata troškova obrazovanja vrši se na poslovni račun Body building i fitness učilišta „prof Siser“ – ustanove za obrazovanje odraslih broj HR4723600001102582907.

U rubriku poziv na broj treba upisati OIB uplatitelja.

U opis plaćanja treba upisati broj rate koja se uplaćuje. Ukoliko je uplatitelj troškova obrazovanja za polaznika neka druga pravna osoba u opisu plaćanja treba navesti ime i prezime polaznika za kojeg se uplaćuje.

U cijenu programa obrazovanja uračunati su prijemni ispit, upis u program, nastava i vježbe, obrazovna dokumentacija, završna provjera (prvi put), osiguranje za vrijeme trajanja vježbi, uvjerenje i diploma o osposobljavanju.

KLASA: 602-07/18-01

URBROJ: 251-713-01/18-01

Zagreb,31.01.2018

 

Kontakt i informacije:

BBF Učilište „prof Siser“

Tel-01-3496-919

E-mail : bbfuciliste@gmail.com

 

STRUČNI VODITELJ PROGRAMA Privremeni ravnatelj Učilišta

Damir Siser, prof. Damir Siser, prof.

 

 

 

Share this post