Seminar – povratak osnovama izvođenja čučnja i dead lifta

U nedjelju, 14. travnja 2019. od 10:00 – 16:00 sati , na lokaciji Fitness centar Fitness Point, Zagrebačka 105, Sesvete.

Sadržaj seminara:

1. ČUČANJ

1a. Anatomsko fiziološke osnove

2. Biomehanika – poluge

3. Čučanj kao funkcionalni pokret

4. Predvježbe za pravilno izvođenje pokreta

– stražnji čučanj – prednosti i mane

– prednji čučanj – prednosti i mane

– ostale vrste čučnjeva

UVJEŽBAVANJE

5. Upotreba po sportovima

6. DEAD LIFT

a) Anatomsko fiziološke osnove

b) Biomehanika pokreta

7. DEAD LIFT kao funkcionalni pokret

8. Predvježbe za pravilno izvođenje
– regularni dead lift
– sumo dead lift
– ostale vrste dead lifta

Koji tip kada izvoditi?
UVJEŽBAVANJE

9. Upotreba po sportovima

Seminar vodi prof.Siser, u fitness centru Fitness POINT, Zagrebačka 105, Sesvete (300 m od okretišta u Dupcu).

Uplatom 400,00 kn na račun Body building i fitness učilišta Prof.SiserHR4723600001102582907 stječete pravo sudjelovanja na seminaru.

Broj sudionika je ograničen na 20.

BBF Učilište Prof.Siser